قابل توجه دانش آموزان و هنر آموزان گرامی بعد از ثبت نام و ارسال فرم تیم پشتیبانی جهت ادامه ثبت نام با شما تماس خواهند گرفت .لازم به ذکر است شهریه و هزینه های ثبت نامی برابر مصوب سازمان فنی وحرفه ای کشور در سال 1403می باشد.

فرم ثبت نام
نام
ملیت
عکس پرسنلی
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس کارت ملی / کارت سرشماری / کد یکتا
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس شناسنامه/ خانوار /کد یکتا
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس معرفی نامه
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
آدرس(Required)